محصول ایران انتقاد مدیریت خبر کاریکاتور

محصول: ایران انتقاد مدیریت خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانات جنگ‌طلبانه محمد بن‌سلمان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به آخرین گستاخی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی مبنی بر جنگ با ایران، گفت: این نو رسیده‌ی خام‌اندیش که هنوز باد به

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانات جنگ‌طلبانه محمد بن‌سلمان

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانات جنگ طلبانه محمد بن سلمان

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به آخرین گستاخی بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی مبنی بر جنگ با ایران، گفت: این نو رسیده ی خام اندیش که هنوز باد به دِماغ دارد، یا نمی داند جنگ چیست یا تاریخ نخوانده است.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به آخرین ژاژخایی و گستاخی ولیعهد جوان، خام اندیش و تجربه نیاموخته ی سعودی که سخن از جنگ با کشور عزیزمان ایران ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده رانده بود، گفت: این نو رسیده ی خام اندیش که هنوز باد به دِماغ دارد، یا نمی داند جنگ چیست یا تاریخ نخوانده است و یا شوربختانه با بزرگی به صحبت ننشسته است.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به بیانات جنگ‌طلبانه محمد بن‌سلمان

وی ادامه داد: خردمندانه تر آن هست، عقلای قوم و تجربه آموختگان سعودی به وی بیاموزند، چگونه بزرگ تر از او که ادعای سروری دنیا عرب داشت و خود را سردار قادسیه می خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش بودند، در برابر اراده ی مردم دلیر و بزرگ این مرز و بوم به خاک مذلت نشست.

قاسمی از فارسی دانان دربار سعودی خواست، این بیت حکیمانه سعدی بزرگ را جهت او به دقت ترجمه کنند:

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به آخرین گستاخی بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی مبنی بر جنگ با ایران، گفت: این نو رسیده‌ی خام‌اندیش که هنوز باد به

هلاک خویشتن می خواهد آن مور

که خواهد پنجه کردن با عقابی.

واژه های کلیدی: ایران | تاریخ | وزارت خارجه | عربستان سعودی | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz